ForsidenKandidatenProgramLæserbreveLinksDen 2. veje-mail me

Sammenhæng fra Haderup - Skarrild - Fasterholt - Timring - Haunstrup - Hammerum - Kibæk - Vildbjerg - Arnborg - Aulum - Studsgård - Sunds til Herning

Den menneskelige kommune

 • Der skal samarbejdes ansvarligt og seriøst med det kommende kommunale handicapråd.

 • Arbejdsmarkedet i Herning Kommune skal være et rummeligt arbejdsmarked. Det betyder, at kommunen skal gøre sin indflydelse gældende over for det private erhvervsliv.

 • De økonomiske midler, der anvendes til ældreplejen skal bruges til, at der er så mange hænder som muligt ude ved borgeren.

 • Folkeskolerne i Herning kommune skal ikke blot være blandt en af landets bedste faglige skoler. Det sociale aspekt, som gør at det er hele mennesker der forlader folkeskolen, skal også prioriteres.

Den trygge kommune

 • Der skal arbejdes for, at der bliver etableret cykelstier mellem byerne i Herning kommune, så vores børn og andre cyklister kan færdes trygt.

 • Der bør være et minimum af aktiviteter i hver landsby, der skal være tilbud om dagpasning, gode fritidsaktiviteter, offentlig transport, og ikke mindst en skole.

 • Det sociale liv i de mindre bysamfund skal understøttes - idrætsforeninger - borgerforeninger skal være en naturlig partner for kommunen. Derfor skal det nuværende samarbejde i Herning kommune med landsbykontaktudvalget fortsætte i den kommende storkommune.

 • Miljøet, vi skal udvise ansvarlighed! Miljøet skal beskyttes, så der også er et sundt og godt miljø for vores børn. Miljøturismen skal være en naturlig del af den samlede oplevelsesindustri i Herning.

Den visionære kommune

 • Der skal skabes en kommune, hvor initiativrigdommen skal blomstre, og hvor små og mellemstore virksomheder kan blive støttet og udviklet i et nært samarbejde med kommunen.

 • Herning skal gå utraditionelle veje - innovationen der skal styrkes, både i uddannelsen og erhvervslivet! Nye teknologier så som brint-teknologien skal støttes.

Den kulturelle kommune

 • Herning kommune har i dag et rigt kulturliv, dette skal fastholdes. Der skal skabes yderligere grobund for den eksperimentelle kultur, som kan udfordre vores sind.
|Forsiden| |Kandidaten| |Program| |Læserbreve| |Links| |Den 2. vej|


Copyright © 2005 Softshop.dk - en Jysk IT Service