ForsidenKandidatenProgramLæserbreveLinksDen 2. veje-mail me

Indlæg i Herning Folkeblad d. 11. november

Af Jan Bill Henschke, Byrådskandidat for det Radikale Venstre

Det paradokse Venstre.

 

Da valgkampen blev sat i gang i starten af oktober måned, hørte vi Venstre gentagende gange udtale sig. Vi er én kommune! Vi skal tænke i helheder!

Det er for hele kommunen!

 

Nu undrer man sig dybt, når man hører den ene støtte kampagne efter den anden, at man skal vælge en lokal person, som kan repræsenterer et lille snævert område.

Det må jo undre den meget handelsskole tænkende liberale Venstregruppe i Herning by - hvorfor skal man støtte snævre interesser? Er vi i Herning ikke gode nok til at se i helheder?

 

Sæt nu! At Venstre bliver fordelt på en sådan måde, at Trehøje og Herning Venstre folk, får overvægt i Venstre gruppen i Herning Byråd. Vil de så køre snævre interesser? Ja, ud fra de meldinger vi har set i debatindlæggende, så bliver det sådan!

 

Spørgsmålet er! Kan de kommende nordlige borgere, der har stemt Venstre, stole på at de Venstre folk, som kommer fra den sydlige del af kommunen, også vil varetage deres interesser?

 

Det nytter ikke, at vi skal lave sognerådspolitik - Det har vi i det Radikale Venstre gentagende gange sagt, og vil holde fast ved.

Det er helheden for hele kommunen der skal kæmpes for.

 

Man får det man stemmer - snævre hensyn, stem venstre!

Helhedstanken - stem det Radikale Venstre - Vi sætter overliggeren højt!

www.henschke.dk

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 3. november

Af Jan Bill Henschke, Byrådskandidat for det Radikale Venstre

Løftet, der var for tungt!

Den 20. oktober, havde jeg et læserbrev i denne avis – ”Hvem løfter” (Se www.henschke.dk). Jeg efterlyste en bedre debat omkring behandlingen af vort plejepersonel i Herning Ny Kommune, herunder problemet med tunge løft. Der er desværre ikke kommet svar på, hvordan vi sikrer, at personalet ikke bliver nedslidt og langtidssygemeldt pga. af arbejdsskader?

 

Derfor var det med en vis undren at jeg har læst en artikel fra fagbladet ”Nyhedsinformationen, februar 2005, side , med overskriften Hjemmehjælperne syge to måneder om året. Artiklen omhandler Trehøje Kommune. Tallene stammede fra år 2003, og efter en hel del tal gymnastik kommer tallet ned på 13,9 sygedag. I 2004 nede på 10,2 sygedag.

Vi skal jo som ansvarlige politikere sikre, at det ikke bliver den laveste fællesnævner, der bliver standarden. Derfor kunne det være interessant at høre, hvad gør Trehøje Kommune, som den ny kommende Herning storkommune kan lære af!

 

Men, der mangler stadigvæk et svar fra partierne om, hvordan skal vi behandle vort plejepersonel - derfor kan jeg nu konstatere, at løftet jeg ønskede at få, var for tungt!

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 20. oktober

Af Jan Bill Henschke, Byrådskandidat for det Radikale Venstre

Hvem løfter?

Nu hvor alle partier i Herning Ny Kommune udsteder den ene garanti efter den anden, at skolerne, ældreplejen, dagplejemøder og meget andet ikke vil blive ramt af nedskæringer efter kommunalsammenlægningen, savner jeg faktisk en god diskussionen omkring behandlingen af sundhedspersonalet i ældreplejen.

Der er mange opgaver sundhedspersonalet rent bogstaveligt skal løfte. Dette medfører ofte skader i ryg, nakke, arme, muskler og ben, som så medfører sygemelding.

Hvordan sikrer vi, at personalet ikke bliver nedslidt, bliver langtidssygemeldt osv.? Langtidssygemeldinger medfører, at det resterende personale skal løbe hurtigere, det er ikke til gavn for nogen!

Derfor kunne det være spændende at indføre – nul løft tolerance – ikke kun forflytningsteknik – i hele Herning Ny Kommune.

Kan vi få de andre kommende partier i Herning Kommune til at give et håndslag på dette?

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 30. september


Af Jan Bill Henschke, Byrådskandidat for det Radikale Venstre.

 

Den brede opbakning.

 

I Herning Folkeblad d. 23. september giver Hr. Martin Damholdt fra Venstre udtryk for, at jeg uddelte hug imod Venstre, så kan jeg kun udtrykke en vis glæde over, at en Venstre mand bekræfter, hvordan forholdene var!

Som jeg også skrev, al fremadrettet udvikling sker i et samarbejde! Dette bekræfter Hr. Martin Damholdt også med sit indlæg, der er endelig sket noget med Herning i den sidste byrådsperiode! Uden man skal til at kaste med mudder eller smykke sig med lånte fjer, har det Radikale Venstre sammen med de andre partier i Herning Byråd vist vejen for samarbejdspolitik, for det kan kun gavne Herning.

 

Visioner kan fylde mange ark papir eller en enkelt linje, men fælles for dem alle er, at det kan stoppe ved blokpolitik.

 

Derfor glæder det mig især, at hr. Martin Damholdt klart giver udtryk for at et samarbejde er nødvendigt i den ny Byrådsgruppe. Dertil kan jeg kun sige, det Radikale Venstre er klar, er Herning Venstre klar?

 

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 22. september

 

Herning år 2025 - mine visioner.

Al fremadrettet udvikling sker i et samarbejde - også inden for erhvervslivet.

Det at Venstre måske står til at få absolut flertal efter valget, vil ikke være gavnligt for Herning Kommune. Det risikerer at medføre blokpolitik, og at evnen til at lytte til andre og samarbejde bliver mindre.

I forrige byrådsperiode så vi hvad blokpolitik betyder. Afvikling i stedet for udvikling. Intet fremadrettet drive. Først da Venstres byrådsgruppe blev sprængt kom samarbejdet og dermed udviklingen i Herning Kommune ind på rette spor.

Venstre har gang på gang vist, at økonomiske nøgletal er deres fokus nummer et. Alt andet kommer i anden række.
Venstre har et slogan der hedder? Mennesket frem for systemet? Men der bør nok tilføjes? Hvis det kan betale sig!

Den holdning, at erhvervslivet i Herning Kommune skal have gode vilkår for at agere og etablerer sig er også vigtig for mig. Men økonomi og erhvervudgør ikke hele sandheden!


Sandheden er, at vi skal have en kommune hvor miljøet, folkeskolen, ældre-, familie-, handicap- og boligpolitik, de ydre områder i Herning Kommune, selve Herning by, kulturen og meget andet er en ligeværdig partner.

Hvis Venstre tror at en ensidig fokusering på erhvervslivet vil skabe en kommune, der vil tiltrække mennesker fra andre dele af Jylland, endsige mennesker fra Sjælland, vil nok være lidt for optimistisk.

For at virksomheder vil etablere sig i et område, som Herning kræver bl.a. man kan få den nødvendige arbejdskraft, de veluddannede arbejdere, akademikerne.
Spørgsmålet er, hvordan får man den hertil?
Det gør man ved at tænke anderledes, have en vision at Herning skal være det sted man flytter hen fordi kommunen er så alsidig. Fra at Herning by er en metropol til det landlige naturskønne opland.

Hvorfor vedrører det valget nu? For at skabe det fundamentet, som vil sikre at Herning Kommune i år 2025 er det dynamiske midtpunkt for Midtjylland, så skal rammerne skabes allerede i dag - ellers er jeg bange for, at vi i år 2025 vil sidde og diskutere, hvorfor Herning er et yderområde.

Med en stemme på det Radikale Venstre til det kommende kommunalvalg, er du medvirkende til at Herning Kommune har det fremadrettede blik, som sikre at udviklingen bliver fair og tryg.

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 13. september

Forkert sted at bygge

Af
Jan Bill Henschke & Carsten Markussen
Studsgård
Kandidater for Radikale Venstre til kommunalvalg 2005

Det er dejligt at læse i avisen d. 8. september at socialdemokraterne støtter og roser landsbyerne. Vi vil dog godt pege på at det Hr. Finn Stengel, fremhæver som det vigtigste socialdemokratiske gode tiltag for landsbyerne, nemlig at den gamle savværksgrund i Skærbæk skal bebygges, det ser vi som et superliberalt tiltag, der skader landsbyerne.

Det gavner vel ikke på nogen måde Skærbæk at blive større? Med en hovedvej imellem. Der er ingen skole, daginstitution eller andre fællesfaciliteter i Skærbæk som kan understøttes af flere indbyggere. End ikke bogbussen stopper i Skærbæk.

Vi har ikke hørt Skærbæk beboere bifalde nybyggeri på savværksgrunden.
Savværksgrunden ligger nærmere Fjederholt Å end tilladt, der er noget der hedder byggelinier Hr. Finn Stengel. Ejeren af grunden ønsker at få så mange penge ud af grunden og det kalder Socialdemokraterne på barrikaderne, det må der kæmpes for.

Vi mener at udviklingen i landsbyerne støttes allerbedst ved at sikre befolkningstallet i landsbyerne, og det gør man da ikke ved at lade private bygge og bo ude i skoven, nær åen. Det gør man ved at der skabes attraktive grunde i de eksisterende landsbyer, som har behov for "kunder" til skole, dagplejere, købmand etc.

Hr. Finn Stengel er citeret for at sige "folk ønsker jo ikke at bo i landsbyerne, det kan vi ikke gøre noget ved". Hans svar på det er altså at der skal laves en helt ny bydel ved skov, å og eng, en bydel der konkurrerer med de gode grunde der er i Arnborg, Sinding, Fasterholt og alle de andre landsbyer. Fra næste år får vi også attraktive grunde i Studsgård.

Hvorfor Hr. Stengel, vil Socialdemokraterne understøtte en privat bygherre i at få dispensation fra miljølovene i noget der kaldes landsbypolitik, men som ikke er det.
Herning kommune bør støtte landets miljølove og landsbyerne, det vil vi arbejde for.

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 6. september

Talmagien, der blev væk.

 

I et interview i Herning Folkeblad d. 30. august 2005, udtaler Hr. Finn Stengel Petersen, spidskandidat for Socialdemokratiet i Herning Ny Kommune, i artiklen "Op ad bakke for de små landsbyer" "At kommunen ikke skal smide en masse penge ud af vinduet til landsbyerne, hvis folk ikke er interesseret i at bo der",

Heraf kan vi så konkluderer at det er formålsløst at støtte landdistrikterne - det giver jeg da ham fuldstændig ret i! Formålsløse projekter skal ikke have så meget som en enkelt krone.

 

Nu kan man så stille det intelligente spørgsmål til Hr. Finn Stengel, hvad skal vi så med de små landsbysamfund? Taget i betragtning at jeg selv er bosiddende i en af de nævnte landsbyer sammen med ca. 3742 andre mennesker! Vil det sikkert glæde mange mennesker at høre mere om!

 

Der er flere væsentlige årsager til folk åbenbart ikke vil flytte ud i landsbyerne, men hellere vil bo i Lind. Lad os tage dem i en ikke prioriteret rækkefølge, offentlig transport, skoler, børnepasning, indkøbsmuligheder, senior boliger, massiv markedsføring fra kommunen osv. Når man skal stille tingene op, som Hr. Finn Stengel har gjort, hvor kommunen ikke skal smide en masse penge ud af vinduet til landsbyerne, hvis folk ikke er interesseret i at bo der, så skal man gøre det på et ordentligt grundlag!

Nu er nye byggegrunde jo ikke det eneste man skal slå på, her er en mark - værsgo - byg. Det er der ingen vision i....

Landsbyerne i Herning Kommune har gentagende gange rendt kommunen på dørene med ideer og visioner om hvordan man kunne ændre tendensen. Det er blevet ved de flotte ord, ikke bare fra Socialdemokratiet, men også fra Herning by Venstre. Havde håbet på, at Socialdemokratiet i Herning havde haft mandshjerte og mod nok til at kæmpe for landdistrikterne, men ak, det blev kun ved håbet. Så kan vi igen konkluderer, at de eneste der kæmper for landdistrikterne, og for den hele ny kommune, er de Radikale Venstre!

 

Man kan kun have bange anelser for fremtiden!! Når Herning Ny Kommune bliver en realitet og ingen af de store partier i Herning - Socialdemokratiet og Herning by Venstre, har en vision for landdistrikterne, udover afvikling!

 

Det bør være på sin plads at fortælle læseren hvor mange borgere vi egentlig snakker om - i den 5 års periode, er der forsvundet 86 personer i de 9 landsbyer, der er i Herning Kommune. Samtidigt er omegnsbyerne, som der er 8 af inkl. Birk, vokset med 802 personer. I perioden voksede Birk med 245 personer og Lind med 171. Hermed forsvandt talmagien!


 

 

Indlæg i Herning Folkeblad d. 23. august.

 

"Verden heldigvis ikke kun sort eller hvid"

  

Det er altid rart at få sat folk og fæ i bås. Hvis det virkelig er tilfældet, at det Radikale Venstre skulle være Danmarks mest skadelige parti, så må vi sørme få det forbudt og ligestillet, som en terrorbevægelse.

For nogle mennesker ville det være rart, hvis verden var sort eller hvid, et enten eller spørgsmål, for så kunne man med rette peger finger af folk! 

Men sådan hænger verden heldigvis ikke sammen.

 

I stedet for at være - navlebeskuende, os selv nok, lad os lukke øjnene og det går jo nok væk hvis vi ikke ser på det, ja lad os bruge ordet "intolerant over for alt der ikke passer ind i vores egen lille andedam", bør vi jo nok åbne øjnene, møde folk hvor de er, gå i dialog med dem, påvirke dem, overbevise dem om det danske samfund også er for dem, at det er værd at kæmpe for. Hvis der kun var det Liberale parti tilbage i Danmark, med deres støtteparti Dansk Folkeparti, så ville Danmark i virkelighed være et trist sted at være!

 

Nu har en del af den danske presse en vis forkærlighed for, at fortælle død og ødelæggelse, det sælger blade! Fint med mig, men er det den korrekte afspejling af den danske virkelighed. Hvad med de tusindvis af flygtninge og indvandrere der lever en stille og rolig tilværelse i Danmark, passer deres liv og arbejde, betaler skat - hører vi noget om dem. Nej, for det sælger ikke aviser.

 

Det er altid nemt at give andre skylden for de problemer, der er i et samfund, måske endda for nemt. Dertil kan jeg kun sige - Jeg er glad for, ja måske endda stolt over, at være medlem af det Radikale Venstre.

 

 

Jan Bill Henschke

Momhøjvej 14, Studsgaard

Herning|Forsiden| |Kandidaten| |Program| |Læserbreve| |Links| |Den 2. vej|


Copyright © 2005 Softshop.dk - en Jysk IT Service