ForsidenKandidatenProgramLæserbreveLinksDen 2. veje-mail me
Tidligere læserbreve

KV 2005


Herning Folkeblad d. 30. marts 2006
 

Det lugter brændt i Venstres køkken

Af: Jan Bill Henschke og Carsten Markussen, medlemmer af Radikale Venstre.

Christian Hæsum (CH), Venstre byrådsmedlem fra Ilskov, har gået rundt og haft sine tanker om fælles ledelse mellem store og små skoler, og det synes han åbenbart selv at er en god ide.

Det har han imidlertid ikke indviet vi andre, der ikke er Venstre folk, i. Han burde ellers have haft muligheden for det, ved sidste kommunalvalg for mindre end 5 måneder siden!

Det kan man jo kun undre sig over, da de små skolers fremtid var et forholdsvis centralt emne i valgkampen.

Når så Hæsum udtaler at han finder modellen med fælles skoleledelse mellem små og store skoler så interessant, at den skal udbredes til hele kommunen, bliver det jo endnu mere mærkeligt, at det ikke er noget han synes skulle indgå i en kommunalvalgkamp.

Desuden skal det heller ikke diskuteres i Skoleudvalget eller i byrådssalen, men åbenbart kan man nøjes med at diskutere det ved køkkenbordet i Ilskov og i Venstres byrådsgruppe!

Nå ja, og så er man jo også nødt til at høre skolebestyrelsen. Demokrati er en besværlig størrelse og lærerne har tilmed hele to repræsentanter i bestyrelsen.

Hæsum mener åbenbart at hverken lærerforeningen eller lærerne i bestyrelsen skal blande sig i debatten og det er i hvert fald heller ikke en debat man skal blande sig i, når man ikke bor i Ilskov, men en 10-12 km derfra..

Men altså, Hæsum gik rundt og tænkte store tanker ude i Ilskov, og så satte han sig ned ved et køkkenbord sammen med en anden lokal borger, der også tænkte på fælles ledelse mellem skolerne. På baggrund af denne lokale henvendelse og ”brede” diskussion, kom CH og Venstre pludselig til at river tæppet væk under den proces Ilskov skole og kommunens forvaltning havde sat i gang for at finde en ny skoleleder.

Det er det vi kalder at skabe usikkerhed om landsbyskolernes fremtid!

Vi mener at landsbyskolerne skal have mulighed for selvstændigt at markere sig, i stedet for som et vedhæng. Som de små trygge skoler, hvor der også er plads til at eksperimentere og gerne som en alternativ mulighed for børn der ikke klarer sig godt i de store skoler. Samtidig er landsbyskolerne en vigtig del af lokalsamfundet, også som medspiller for de lokale aktiviteter og for ildsjælene.

På sidste møde i Landsbykontaktudvalget var der fra alle de andre landsbyer, meget stor forståelse for den bekymring Ilskov Borgerforening udtrykte for Ilskov skoles fremtid, og det blev aftalt at der skal indkaldes til et ekstra møde med skolernes fremtid på dagsordenen.

Til slut vil vi gerne udtrykke lidt usikkerhed over, om det er os, Christian Hæsum og Martin Damholt vælger at kalde ”skrækkampagneoperatører” og ”vrængehoveder”.

Vi synes at de skal melde helt klart ud om det er os der har fortjent disse mærkelige titler, så vi ikke går rundt og måske uden grund, er lidt stolte her ude i Studsgård.Herning Folkeblad d. 21. marts 2006
   

Debat indlæg fra Carsten Markussen og Jan Bill Henschke, Studsgård, Det Radikale Venstre.

Landsbyernes muligheder

Det glæder os at Martin Damholdt (V), i et læserbrev i Herning Folkeblad d. 13. marts, giver udtryk for at han og Venstre atter er politisk klar til at være resultatorienterede overfor landsbyerne

Det er der brug for, og der kan meget hurtigt blive endnu større behov for en aktiv indsats, hvis man fra Venstre´s side vil fortsætte med løbende at skabe usikkerhed om fundamenterne for de små landsbyer.

Venstre har jo tidligere, om nogen, været et parti der har stået for nærdemokrati og lokal forankring, nu har I muligheden for igen, også qua jeres flertal i det nye Byråd, at sætte nogle fremadrettede milepæle for hele kommunen. Vi kan garantere at ”Den Radikale Ide og tænketank” er parat, og vi vil gerne bistå med ideer og visioner.

Vi kan starte med at se på hvordan det står til i den nordlige del af Herning kommune.

Det er vigtigt, at den  negative spiral som Simmelkær er på vej ind i, med lukning af Folkeskolen for fire år siden og nu af Friskolen, samt af købmanden i samme periode, bliver stoppet inden den går i selvsving . Vi skal tværtimod have drejet den spiral opad igen.

Radikale Venstre vil gerne bidrage med, at man starter med at sikre Simmelkær. Derfor foreslår vi, at man fra Herning Kommune sikrer Simmelkærs børnepasning, både dagplejere og børnehaven.

Herning Kommune, byrådet og forvaltningen, skal sammen med Borgerforening og andre lokale kræfter, lave en plan og et idekatalog som vil bringe Simmelkær op i omdrejninger igen, ildsjælene skal nok stå klar! De skal have noget at have optimismen i, og en opbakning der giver ny energi. Det er vigtigt at der igen bliver et mødested i en by, der nu står uden købmand og skole.

I Ilskov går det godt, men vi finder at det er lidt mærkeligt at Venstre nu her ganske kort tid efter valget, vil til at ”give Ilskov skole muligheder”; muligheder for fælles ledelse med en stor skole, noget Venstre ikke kom frem med i valgkampen, og som heller ikke er kommet som ønsker fra skolebestyrelse eller lærere. Når Ulla Diderichsen d. 16 marts i Herning Folkeblad påstår at ”tanken om fælles ledelse kommer fra Ilskov”, bevæger hun sig helt ud i noget der ligner en løgn til forveksling. Hverken skolen som sådan eller skole­bestyrelsen har bedt om det! Tværtimod havde man lavet en stillingsannonce i samarbejde med forvaltningen. Denne skulle have været i avisen og folkeskolebladet for ca. 3 uger siden, men blev pludselig blokeret, og skoleudvalget og forvaltningen måtte i stedet for jobsamtaler med potentielle skoleledere, diskutere fælles ledelse med Sunds skole.

Den måde kan man ikke arbejde på! Det var noget helt andet hvis det havde været debatteret på forhånd, i valgkampen og med skolen, men denne måde skaber usikkerhed om skolens fremtid, hos skolebestyrelsen, hos de unge med barn i vente og hos dem der overvejer hvor de skal bosætte sig.

Frem for en bevidstløs og ødelæggende salamitaktik med løbende besparelser og forringelser af landsbyernes og landdistrikternes fælles fundament, er det bedre at vi starter en meget grundig diskussion, med henblik på at lave en handlingsplan for ”Landsbyerne i Ny Herning Kommune”? Det landdistrikterne og landsbyerne har behov for er en langsigtet og stabil politik, det synes vi at Venstre og alle de andre partier i Herning såvel som Ny Herning byråd, skal bakke op om, også i praksis.Herning Folkeblad d. 6. marts 2006
 

Den enes død, den andens…

 

Ildsjælene i Simmelkær har kæmpet en lang og hård kamp for at bevare deres skole og købmand, dette er slut nu. Landsbyen kæmper nu kun for sin overlevelse.

 

Er det et problem som Herning kommune vil tage sig af? Det tyder det ikke på! Hvis man har fulgt lidt med i, hvad Venstre-gruppen i Herning Kommune har udtalt sig om, senest vor borgmester Lars Krarup, som udtalte sig i Herning Folkeblad d. 21. februar i artiklen ”I skal selv gøre noget” Kommunen kan understøtte nogle ting. Men der hvor ting skabes og udvikles, det er der, hvor ildsjælene er… …Når der kommer konkrete ideer fra ildsjælene, så vil kommunen støtte op, hvis vi kan se, at det er ideer, som der er andre, der kan bruge.

 

Problemet er nu – Ildsjælene har kæmpet kampen og tilsyneladende tabt den – hvad skal der så ske? På samme møde (Ørnhøj hotel) udtalte Lars Krarup ”Det er ikke kommunens ansvar, at landsbyerne holdes i gang” Hvem har så ansvaret?

Hvis ildsjælene ikke kan mere og kommunen ikke vil – hvad skal der så ske?

 

Et helt konkret spørgsmål til Venstre i Herning.

Er det fordi I ikke ved, hvad man skal gøre, eller er det fordi I ikke vil?

 

Det er altid nemt at kritisere kommunen for ting, som den ikke gør, eller at den over for en landsby laver tiltag, som er mangelfuld!

 

Der eksisterer i dag et forum i Herning Kommune, som hedder Landsby-kontaktudvalget. Jeg vil tillade mig at karakterisere de medlemmer, som kommer fra landsbyerne, som ildsjæle. Hvorfor bruger man ikke dette udvalg som en ide tank, får lavet en handlingsplan for hver landsby, så hver landsby fremstår som et individuelt område, der gør det attraktivt at flytte dertil. Dertil vil jeg med det samme sige, udstykning af byggegrunde er ikke nok!

 

Der skal investeres i landsbyerne, og det er Herning Kommunes ansvar – Hvem skulle det ellers være?

Dernæst, ildsjælene skal nok stå klar til at fortælle, hvad der skal gøres og til at implementere tingene.

 

Når man tænker på, hvad der blev sagt i forbindelse med sidste kommunalvalg, så er det lidt rystende, at Venstre allerede er ved at løbe fra deres løfter!

 

I dag er det Simmelkær der kæmper for livet, hvornår kommer turen til de andre mindre landsbyer? Herning Folkeblad d. 4. januar 2006
 

Morale er godt – dobbelt mandat er bedre!

Politiforliget, som nu rammer Herning hårdt, har af sted kommet mange sjove læserbreve og artikler.

Først og fremmest er vores lokale folketingsmedlemmer blevet kritiseret for, at de ikke har gjort nok – bortset fra Johs. Poulsen (B) og Mogens Jensen (A) De 2 har været i pressen, meldt lige ud af posen at politiforliget er for ringe. Den siddende regering har taget andre hensyn end det rent objektive.

Sjovt nok! Så er der ingen i dag, der skoser Johs. Poulsen for, at han har et dobbelt mandat! Nej - det er jo godt, for han kan gå direkte til Folketinget og gøre sin indflydelse gældende, for han er en Herning mand! De andre Herning folk, som endda sidder i regeringen har tilsyneladende ikke gjort deres arbejde!

Selv den højt anprisende enighed der skulle være mellem de 4 Venstre Borgermestre kommuner, som i dag udgør Herning ny kommune, har lidt et knæk! Svend Blæsbjerg (V) har ikke noget imod at politiet flytter til Holstebro. Det bliver spændende at se, hvordan det fremtidige samarbejde kommer til at fungere mellem alle disse Venstre folk.

Nu skal vi ikke glemme, at der er andre personer som er opstillet i Ringkøbing Amt. Her tænkes på Per Ørum Jørgensen fra de Konservative, som bor i Vildbjerg. Har vi hørt noget fra ham? Ikke andet, at han også har et problem med at forholde sig til dette emne.

Helge Sander, tidligere Borgermester for Herning Kommune, har udtalt ”Man kommentere ikke andre Minister og deres forslag” Næ, det gør man vel ikke. Især ikke, hvis man har rettet sig ind efter den store høvding.

Håber at de politikkere, som er tilbage, tør tage diskussionen op med den siddende regering, får markeret, at dette er en om´er.


|Forsiden| |Kandidaten| |Program| |Læserbreve| |Links| |Den 2. vej|